• 0272 215 88 50

Muayene ve Radyoloji (Oral Diagnoz)

İyi ve doğru bir dental tedavi, ancak doğru bir teşhis ile mümkün olur. Oral Diagnoz, diş hekimliğinde ağız hastalıklarının ve ağızda belirti veren sistemik hastalıkların teşhisi ve tedavi planlamasını üstlenmiş ana bilim dalıdır.

Ağız içinde sadece çürük dişler ve iltihaplı diş etleri karşımıza çıkmaz. Tüm dünyada kabul edildiği gibi çene kemikleri ve eklemi, tükürük bezleri, dil ve ağız içinde görülen tüm yumuşak dokuların hastalıkları diş hekimliğini ilgilendiren konulardır. Bu yapı ve dokular küçük bir alanı kapsamakla birlikte anatomik olarak karmaşık bir yapı oluşturur. Birçok sistemik hastalık da ağız içinde önemli belirtiler göstermektedir. Bu nedenle ağız içi hastalıkların teşhisi ve tedavi planlaması ile ilgili ayrı bir ana bilim dalı doğması gerekmiş olup bu görevi Oral Diagnoz ve Radyoloji üstlenmiştir.

Dental amaçlı alınan filmler ağız içi ve ağız dışı olmak üzere ikiye ayrılır. Ağız içi filmler birçok diş hekimi tarafından rutin olarak kullanılan periapikal filmleri kapsar. Periapikal film ile bir veya birkaç diş ve çevre dokuları ile dişlerin etrafındaki alveol kemiği izlenebilir. Diş çürüğü, diş kökü enfeksiyonu, periodontal kemik kayıpları, sekonder çürükler vb. periapikal film ile görüntülenebilir. Merkezimizde diğer periapikal film makinalarından çok daha az miktarda radyasyon yayan, fotoğraf makinası büyüklüğünde olup daha pratik kullanıma izin veren mobil periapikal film makinası kullanılmaktadır.

Ağız dışı filmler ise sadece bir veya birkaç dişin değil bütün dişlerin ve kafanın tamamının izlenmesinin istendiği durumlarda kullanılmaktadır. Ağız dışı filmlere örnek panoramik, lateral ve anteroposterior sefalometrik filmlerdir. Lateral sefalometrik filmlerle diş ve çene bozuklukları tespit edilebilmekte, ortodontik tedavi planlamasında gerekli çizimler ve ölçümler bu filmler üzerinde yapılabilmektedir. Panoramik filmlerle ise çene kemiği ve bütün dişler bir arada izlenebilmekte, kist tümör gibi patalojik oluşumlar, çene, kırıkları, mandibuler kanal, maksiller sinüs gibi anatomik oluşumlar geniş boyutlu olarak görülebilmektedir.